Zakaz odbierania odpoczynków w kabinie busów (do 3.5T) FRANCJA

Zgodnie z nowymi przepisami, obowiązującymi od 3 września 2020 roku we Francji – firmą grozi nowa wysoka kara (nawet 1500 euro) za obieranie przez kierowcę odpoczynków dziennych oraz tygodniowych w kabinie pojazdu z DMC poniżej 3,5 tony.

Oznacza to, że w przypadku przewozów pojazdami lekkimi, czyli do 3,5 tony zgodnie z nowymi przepisami kierowcy mogą odbierać wyłącznie przerwy w ciągu dnia, a już dłuższe odpoczynki, np. dzienne (min. 11 godzin), czy tygodniowe powinny być odbierane poza pojazdem, w miejscach do tego przystosowanych z zachowaniem odpowiednich warunków higienicznych, które szanują zdrowie kierowców.

Kierowca powinien także być w stanie udowodnić (w dowolny sposób), że nie tylko aktualny odpoczynek, ale również poprzednie odpoczynki były odbierane poza pojazdem.

 

Źródło:
Artykuł R3315-11 5° Kodeksu transportowego
Artykuł L3313-4 Kodeksu transportowego
inelo.pl