Pakiet mobilności – zmiany dla kierowców i przewoźników.

Nowe zasady odpoczynków

1.1 Odbieranie regularnych tygodniowych odpoczynków poza kabiną.

Od 20 sierpnia, kierowcy będą musieli odbywać odpoczynki trwające ponad 45 godzin poza kabiną. Obowiązkiem przewoźnika jest zarówno zapewnienie kierowcy odpowiedniego miejsca zakwaterowania (z uwzględnieniem zaplecza sanitarnego) jak i pokrycie kosztów. Miejsce, w którym kierowca odbierać będzie odpoczynek może sąsiadować z parkingiem.

WAŻNE!

Bezpieczne i chronione parkingi powinny być audytowane i certyfikowane zgodnie z normami unijnymi. Procedury audytu powinny prowadzić do tego, by  parkingi stale spełniały określone normy.

Przewoźnicy i kierowcy będą mieli dostęp do informacji na temat dostępnych miejsc odpoczynku o wymaganych standardach. Będzie można je zdobyć na stronie internetowej, na której będą na bieżąco aktualizowane. Komisja Europejska opublikuje wykaz wszystkich parkingów objętych certyfikatem.

1.2 Obowiązkowy powrót kierowcy do centrum operacyjnego.

Kierowca w każdych 4 tygodniach kalendarzowych (pn.-nd.) będzie zobligowany rozpocząć odpoczynek 45-godzinny w miejscu zamieszkania lub centrum operacyjnym firmy. Jednak w przypadku wykorzystania w trasie dwóch odpoczynków tygodniowych skróconych pod rząd, kierowca będzie musiał wrócić przed kolejnym wymaganym odpoczynkiem tygodniowym, w tym przypadku już regularnym. Tym samym najczęściej przy korzystaniu z odstępstwa dotyczącego wykorzystania dwóch odpoczynków tygodniowych w trasie, kierowca będzie zobligowany do powrotu już po 3 tygodniach.

Przewoźnik, musi tak zorganizować pracę, aby kierowca mógł bez problemu wrócić do bazy, w celu wykorzystania należnych odpoczynków. Obowiązkowe będzie udokumentowanie takiego powrotu. Dowodem może być zapis z tachografów, planów pracy kierowcy lub inne dokumenty. Wglądu do nich mogą żądać organy kontroli.

WAŻNE!

Nowy przepis nie pozwala na posiadanie centrum operacyjnego za granicą, jednoznacznie określając, że:
„Przedsiębiorstwo transportowe organizuje pracę kierowców w taki sposób, aby umożliwić im powrót do centrum operacyjnego pracodawcy, które jest zwyczajową bazą dla danego kierowcy i w którym rozpoczyna się jego tygodniowy okres odpoczynku, w państwie członkowskim siedziby pracodawcy lub powrót do miejsca zamieszkania kierowcy w każdym okresie czterech kolejnych tygodni (…) ”

1.3 Przekroczenie czasu prowadzenia pojazdu maksymalnie o dwie godziny.

W sierpniu zmienią sią też zasady wydłużania czasu prowadzenia pojazdu. Kierowca będzie mógł przekroczyć dzienny i tygodniowy czasu prowadzenia pojazdu o maksymalnie dwie godziny, aby dotrzeć do centrum operacyjnego pracodawcy lub swojego miejsca zamieszkania w celu wykorzystania odpoczynku.

Wydłużenie jazdy (dziennej lub tygodniowej/dwutygodniowej) na powrocie do jednej godziny – warunek:

    • Powrót do bazy na odpoczynek trwający minimum 24 godziny

Wydłużenie jazdy (dziennej lub tygodniowej/dwutygodniowej) na powrocie do dwóch godzin – warunki:

    • Powrót do bazy na odpoczynek trwający minimum 45 godziny
    • Konieczność odebrania dodatkowe przerwy 30 minut przed skorzystaniem z odstępstwa.

Konieczne będzie wskazanie powodu dodatkowych godzin – odręcznie na wykresówce urządzenia rejestrującego, na wydruku z urządzenia rejestrującego lub na planie pracy najpóźniej po przybyciu do miejsca docelowego lub odpowiedniego miejsca postoju.

Każdy wydłużony okres pracy musi być kompensowany równoważnym okresem odpoczynku wykorzystywanym jednorazowo przed końcem trzeciego tygodnia następującego po danym tygodniu.

1.4 Wyjątki, w których kierowca będzie mógł wykorzystać przerwę lub odpoczynek w kabinie.

Możliwość wykorzystywania odpoczynków w kabinie będą mieli jedynie kierowcy znajdujący się na promie lub w pociągu. Jest jednak warunek – w kabinie musi być do dyspozycji koja lub kuszetka. Inną sytuacją, w której przerwa w kabinie jest dopuszczalna, to kurs w załodze kilkuosobowej. Odpoczywający kierowca nie może być zaangażowany w pomoc prowadzącemu pojazd. Ta możliwość dotyczy jedynie przerw 45-minutowych.