Obowiązek wypełnienia formularza wjazdowego do Belgii

Wedle informacji opublikowanych przez Ambasadę RP w Brukseli, od początku sierpnia każda osoba powracająca do Belgii z zagranicy lub pozostająca w Belgii dłużej niż 48 godzin zobowiązana jest wypełnić formularz identyfikacyjny (Passenger Locator Form).

Obowiązek wypełnienia formularza mają:

 • wszystkie osoby podróżujące do Belgii samolotem lub statkiem;
 • wszystkie osoby jadące do Belgii, z wyjątkiem:
  osób przebywających w Belgii krócej niż 48 godzin oraz osób wracających po pobycie za granicą krótszym niż 48 godzin.

Jeśli w ciągu 14 dni od wypełnienia formularza, jakiekolwiek informacje w nim podane ulegną zmianie, niezbędne jest ponowne przesłanie zaktualizowanego formularza.

Obowiązek ten dotyczy także kierowców ciężarówek, pozostających w Belgii dłużej niż 48 godzin.

Formularz dostępny jest na stronie:

https://travel.info-coronavirus.be/public-health-passenger-locator-form

Podczas wypełniania formularza, jako adres kierowcy zalecane jest, aby wskazać adres domowy lub adres siedziby firmy. Kierowcy, którzy przebywają w Belgii krócej niż 48 godzin i nie posiadają formularza będą musieli udowodnić ten fakt przy pomocy zapisów na karcie kierowcy.

Więcej informacji dostępne pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/belgia/aktualne-zalecenia-dotyczace-podrozy-z-i-do-belgii–obowiazkowy-formularz-wjazdowy

Zakończenie prac na Pakietem Mobilności.

8 lipca 2020 Parlament Europejski zakończył głosowanie nad sprawozdaniami wchodzącymi w skład Pakietu Mobilności. Wszelkie poprawki, zaproponowane przez krytyków przepisów, zostały odrzucone ze zdecydowaną większością. Prace trwające od ponad 3 lat, zostały zakońćzone.

Europoseł Elżbieta Łukacijewska przyznała w rozmowie z portalem Trans.INFO, że do końca liczyła na to, że zarówno pandemia koronawirusa, jak i polityka Zielonego Ładu (ang. Green Deal) doprowadzą do tego, że posłowie, którzy nie są zdecydowanymi zwolennikami przepisów, zastanowią się nad ich potencjalnymi skutkami i będą głosować za wydłużeniem prac.

Ostatecznie jednak, jak wskazuje, nie udało się przekonać niezbędnej większości. Zdaniem Łukacijewskiej, zadecydowały o tym m.in. poparcie polskich związków zawodowych dla Pakietu Mobilności oraz słaba aktywność rządu.

Zmiany w europejskim prawie drogowym, które mogą mieć istotny wpływ na rentowność dotychczasowego modelu biznesowego wielu firm transportowych, zaczną obowiązywać za 18 miesięcy. Warto jednak być na bieżąco z najnowszymi informacjami, aby wiedzieć, jak przygotować się na pakiet mobilności. Przewoźnicy najmniej czasu będą mieli na przygotowanie się do wymagań związanych z czasem pracy i powrotem kierowców do domów, ponieważ te zaczną obowiązywać już 20 dni po opublikowaniu Pakietu.

Nowe zasady delegowania, które od końca lipca będa dotyczyły polskich pracowników nie obowiązują kierowców zawodowych. Owi zostaną objęci poprawką w dyrektywnie o delegowaniu pracowników za 18 miesięcy,  na warunkach wynikających wprost z przyjętego niedawno pakietu.

Ważną kwestią jest także objęcie kierowców nie tylko płaca minimalną, ale także pełnymi układami zbiorowymi wraz ze wszystkimi zapisanymi w nich dodatkami. Nie tylko zwiększy to koszty wynagrodzeń, ale przede wszystkim wiąże się ze znacznym skomplikowaniem i trudnością rozliczenia. Zmieni się także możliwość zaliczania diet i ryczałtów za noclegi, ponieważ w dyrektywie widnieje zapis, że jakiekolwiek kwoty dodatków związanych z podróżą służbową nie mogą być zaliczane do płacy minimalnej. Tego typu zmiany wymagają dostosowania polskich regulacji, aby polski transport międzynarodowy nadal pozostał rentowny.

Zródło:
https://trans.info
https://www.motocaina.pl

Obowiązek dokonania rejestracji przed wjazdem do Wielkiej Brytanii – COVID19

Od 08.06.2020r. osoby podróżujące do Wielkiej Brytanii zobligowane są do odbycia 14-to dniowej kwarantanny. Kierowcy wykonujący międzynarodowy transport rzeczy są zwolnieni z obowiązku odbycia przymusowej izolacji, jednak podczas przekraczania granicy mają oni obowiązek okazania dokumentu świadczącego o wykonywanych przez nich obowiązkach służbowych, takich jak np. :

 • wypis z licencji międzynarodowej,
 • listy przewozowe.

Przed wjazdem do Wielkiej Brytanii obowiązkowe jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego. W zgłoszeniu pracownik musi podać swoje dane takie jak:

 • nr telefonu,
 • adres e-mail,
 • dane osoby do kontaktu w sytuacjach awaryjnych,
 • numer paszportu,
 • miejsce przekraczania granicy,
 • miejsce w którym będzie przebywał na terenie GB.

Zgłoszenie można wykonać nie wcześniej niż na 48h przed planowanym wjazdem do Wielkiej Brytanii.

Link do formularza zgłoszeniowego: https://visas-immigration.service.gov.uk/public-health-passenger-locator-form

UWAGA:

W przypadku kontroli należy okazać wypełniony formularz (forma papierowa lub elektroniczna).
Służby brytyjskie ostrzegają o możliwości odmowy wjazdu na teren Wielkiej Brytanii.

 

Źródło:
https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk

Zaświadczenie przy wjeździe do Francji – aktualizacja.

Wedle informacji opublikowanych na oficjalnej stronie francuskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych od dnia 25.05.2020r. przy wjeździe na teren Francji niezbędne jest przedstawienie nowego oświadczenia o celu podróży. Wjeżdżający na teren Francji zobowiązani są do wypełnienia i zabrania ze sobą Międzynarodowego Certyfikat Podróży do Francji Terytorialnej oraz oświadczenia potwierdzającego brak objawów zakażenia COVID-19. Komplet tych dokumentów wymagany będzie do okazania podczas ewentualnej kontroli.

Jako powód przekroczenia granicy w przypadku kierowców firm transportowych zaznaczamy opcję:

[ ] Ressortissant étranger qui assure le transport international de marchandises;

Jak poniżej:

Międzynarodowy Certyfikat Podróży do Francji Terytorialnej oraz Oświadczenie potwierdzające, brak objawów zakażenia COVID-19 znajdują się pod poniżej:

Wersja FR:

LINK

Wersja PL:

LINK

Źródło:

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage