Pakiet mobilności – zmiany dla kierowców i przewoźników.

Nowe zasady odpoczynków

1.1 Odbieranie regularnych tygodniowych odpoczynków poza kabiną.

Od 20 sierpnia, kierowcy będą musieli odbywać odpoczynki trwające ponad 45 godzin poza kabiną. Obowiązkiem przewoźnika jest zarówno zapewnienie kierowcy odpowiedniego miejsca zakwaterowania (z uwzględnieniem zaplecza sanitarnego) jak i pokrycie kosztów. Miejsce, w którym kierowca odbierać będzie odpoczynek może sąsiadować z parkingiem.

WAŻNE!

Bezpieczne i chronione parkingi powinny być audytowane i certyfikowane zgodnie z normami unijnymi. Procedury audytu powinny prowadzić do tego, by  parkingi stale spełniały określone normy.

Przewoźnicy i kierowcy będą mieli dostęp do informacji na temat dostępnych miejsc odpoczynku o wymaganych standardach. Będzie można je zdobyć na stronie internetowej, na której będą na bieżąco aktualizowane. Komisja Europejska opublikuje wykaz wszystkich parkingów objętych certyfikatem.

1.2 Obowiązkowy powrót kierowcy do centrum operacyjnego.

Kierowca w każdych 4 tygodniach kalendarzowych (pn.-nd.) będzie zobligowany rozpocząć odpoczynek 45-godzinny w miejscu zamieszkania lub centrum operacyjnym firmy. Jednak w przypadku wykorzystania w trasie dwóch odpoczynków tygodniowych skróconych pod rząd, kierowca będzie musiał wrócić przed kolejnym wymaganym odpoczynkiem tygodniowym, w tym przypadku już regularnym. Tym samym najczęściej przy korzystaniu z odstępstwa dotyczącego wykorzystania dwóch odpoczynków tygodniowych w trasie, kierowca będzie zobligowany do powrotu już po 3 tygodniach.

Przewoźnik, musi tak zorganizować pracę, aby kierowca mógł bez problemu wrócić do bazy, w celu wykorzystania należnych odpoczynków. Obowiązkowe będzie udokumentowanie takiego powrotu. Dowodem może być zapis z tachografów, planów pracy kierowcy lub inne dokumenty. Wglądu do nich mogą żądać organy kontroli.

WAŻNE!

Nowy przepis nie pozwala na posiadanie centrum operacyjnego za granicą, jednoznacznie określając, że:
„Przedsiębiorstwo transportowe organizuje pracę kierowców w taki sposób, aby umożliwić im powrót do centrum operacyjnego pracodawcy, które jest zwyczajową bazą dla danego kierowcy i w którym rozpoczyna się jego tygodniowy okres odpoczynku, w państwie członkowskim siedziby pracodawcy lub powrót do miejsca zamieszkania kierowcy w każdym okresie czterech kolejnych tygodni (…) ”

1.3 Przekroczenie czasu prowadzenia pojazdu maksymalnie o dwie godziny.

W sierpniu zmienią sią też zasady wydłużania czasu prowadzenia pojazdu. Kierowca będzie mógł przekroczyć dzienny i tygodniowy czasu prowadzenia pojazdu o maksymalnie dwie godziny, aby dotrzeć do centrum operacyjnego pracodawcy lub swojego miejsca zamieszkania w celu wykorzystania odpoczynku.

Wydłużenie jazdy (dziennej lub tygodniowej/dwutygodniowej) na powrocie do jednej godziny – warunek:

    • Powrót do bazy na odpoczynek trwający minimum 24 godziny

Wydłużenie jazdy (dziennej lub tygodniowej/dwutygodniowej) na powrocie do dwóch godzin – warunki:

    • Powrót do bazy na odpoczynek trwający minimum 45 godziny
    • Konieczność odebrania dodatkowe przerwy 30 minut przed skorzystaniem z odstępstwa.

Konieczne będzie wskazanie powodu dodatkowych godzin – odręcznie na wykresówce urządzenia rejestrującego, na wydruku z urządzenia rejestrującego lub na planie pracy najpóźniej po przybyciu do miejsca docelowego lub odpowiedniego miejsca postoju.

Każdy wydłużony okres pracy musi być kompensowany równoważnym okresem odpoczynku wykorzystywanym jednorazowo przed końcem trzeciego tygodnia następującego po danym tygodniu.

1.4 Wyjątki, w których kierowca będzie mógł wykorzystać przerwę lub odpoczynek w kabinie.

Możliwość wykorzystywania odpoczynków w kabinie będą mieli jedynie kierowcy znajdujący się na promie lub w pociągu. Jest jednak warunek – w kabinie musi być do dyspozycji koja lub kuszetka. Inną sytuacją, w której przerwa w kabinie jest dopuszczalna, to kurs w załodze kilkuosobowej. Odpoczywający kierowca nie może być zaangażowany w pomoc prowadzącemu pojazd. Ta możliwość dotyczy jedynie przerw 45-minutowych.

Zakaz odbierania odpoczynków w kabinie busów (do 3.5T) FRANCJA

Zgodnie z nowymi przepisami, obowiązującymi od 3 września 2020 roku we Francji – firmą grozi nowa wysoka kara (nawet 1500 euro) za obieranie przez kierowcę odpoczynków dziennych oraz tygodniowych w kabinie pojazdu z DMC poniżej 3,5 tony.

Oznacza to, że w przypadku przewozów pojazdami lekkimi, czyli do 3,5 tony zgodnie z nowymi przepisami kierowcy mogą odbierać wyłącznie przerwy w ciągu dnia, a już dłuższe odpoczynki, np. dzienne (min. 11 godzin), czy tygodniowe powinny być odbierane poza pojazdem, w miejscach do tego przystosowanych z zachowaniem odpowiednich warunków higienicznych, które szanują zdrowie kierowców.

Kierowca powinien także być w stanie udowodnić (w dowolny sposób), że nie tylko aktualny odpoczynek, ale również poprzednie odpoczynki były odbierane poza pojazdem.

 

Źródło:
Artykuł R3315-11 5° Kodeksu transportowego
Artykuł L3313-4 Kodeksu transportowego
inelo.pl

Obowiązek wypełnienia formularza wjazdowego do Belgii

Wedle informacji opublikowanych przez Ambasadę RP w Brukseli, od początku sierpnia każda osoba powracająca do Belgii z zagranicy lub pozostająca w Belgii dłużej niż 48 godzin zobowiązana jest wypełnić formularz identyfikacyjny (Passenger Locator Form).

Obowiązek wypełnienia formularza mają:

  • wszystkie osoby podróżujące do Belgii samolotem lub statkiem;
  • wszystkie osoby jadące do Belgii, z wyjątkiem:
    osób przebywających w Belgii krócej niż 48 godzin oraz osób wracających po pobycie za granicą krótszym niż 48 godzin.

Jeśli w ciągu 14 dni od wypełnienia formularza, jakiekolwiek informacje w nim podane ulegną zmianie, niezbędne jest ponowne przesłanie zaktualizowanego formularza.

Obowiązek ten dotyczy także kierowców ciężarówek, pozostających w Belgii dłużej niż 48 godzin.

Formularz dostępny jest na stronie:

https://travel.info-coronavirus.be/public-health-passenger-locator-form

Podczas wypełniania formularza, jako adres kierowcy zalecane jest, aby wskazać adres domowy lub adres siedziby firmy. Kierowcy, którzy przebywają w Belgii krócej niż 48 godzin i nie posiadają formularza będą musieli udowodnić ten fakt przy pomocy zapisów na karcie kierowcy.

Więcej informacji dostępne pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/belgia/aktualne-zalecenia-dotyczace-podrozy-z-i-do-belgii–obowiazkowy-formularz-wjazdowy

Zakończenie prac na Pakietem Mobilności.

8 lipca 2020 Parlament Europejski zakończył głosowanie nad sprawozdaniami wchodzącymi w skład Pakietu Mobilności. Wszelkie poprawki, zaproponowane przez krytyków przepisów, zostały odrzucone ze zdecydowaną większością. Prace trwające od ponad 3 lat, zostały zakońćzone.

Europoseł Elżbieta Łukacijewska przyznała w rozmowie z portalem Trans.INFO, że do końca liczyła na to, że zarówno pandemia koronawirusa, jak i polityka Zielonego Ładu (ang. Green Deal) doprowadzą do tego, że posłowie, którzy nie są zdecydowanymi zwolennikami przepisów, zastanowią się nad ich potencjalnymi skutkami i będą głosować za wydłużeniem prac.

Ostatecznie jednak, jak wskazuje, nie udało się przekonać niezbędnej większości. Zdaniem Łukacijewskiej, zadecydowały o tym m.in. poparcie polskich związków zawodowych dla Pakietu Mobilności oraz słaba aktywność rządu.

Zmiany w europejskim prawie drogowym, które mogą mieć istotny wpływ na rentowność dotychczasowego modelu biznesowego wielu firm transportowych, zaczną obowiązywać za 18 miesięcy. Warto jednak być na bieżąco z najnowszymi informacjami, aby wiedzieć, jak przygotować się na pakiet mobilności. Przewoźnicy najmniej czasu będą mieli na przygotowanie się do wymagań związanych z czasem pracy i powrotem kierowców do domów, ponieważ te zaczną obowiązywać już 20 dni po opublikowaniu Pakietu.

Nowe zasady delegowania, które od końca lipca będa dotyczyły polskich pracowników nie obowiązują kierowców zawodowych. Owi zostaną objęci poprawką w dyrektywnie o delegowaniu pracowników za 18 miesięcy,  na warunkach wynikających wprost z przyjętego niedawno pakietu.

Ważną kwestią jest także objęcie kierowców nie tylko płaca minimalną, ale także pełnymi układami zbiorowymi wraz ze wszystkimi zapisanymi w nich dodatkami. Nie tylko zwiększy to koszty wynagrodzeń, ale przede wszystkim wiąże się ze znacznym skomplikowaniem i trudnością rozliczenia. Zmieni się także możliwość zaliczania diet i ryczałtów za noclegi, ponieważ w dyrektywie widnieje zapis, że jakiekolwiek kwoty dodatków związanych z podróżą służbową nie mogą być zaliczane do płacy minimalnej. Tego typu zmiany wymagają dostosowania polskich regulacji, aby polski transport międzynarodowy nadal pozostał rentowny.

Zródło:
https://trans.info
https://www.motocaina.pl