Stawki płacy minimalnej na rok 2021.

Poniżej informacja dotycząca zmian stawek w najbliższym czasie:

 • Polska:
  • umowa o pracę – stawka miesięczna : 2800 zł (+200 zł względem obecnej stawki)
  • samozatrudnienie – stawka godzinowa zlecenie : 18,30 zł (+1,30 zł)
 • Niemcy – zmiana stawek godzinowych pracy:
  • od 01.01.2021 r. 9,50 euro (+0,15 euro)
  • od 01.07.2021 r. 9,60 euro
  • od 01.01.2022 r. 9,82 euro
  • od 01.07.2022 r. 10,45 eurooraz zmiana SVeV od 01.01.2021:
  • wyżywienie  8,77 euro dziennie (+0,17 euro)
  • nocleg 7,90 euro dziennie (+0,07 euro)
 • Francja – zmiana stawek ze względu na podniesienie ogólnej stawki wynagrodzenia minimalnego na 10,25 euro od 01.01.2021.
  • Grupy 118M, 120M, 128M, 138M podniesienie na 10,25 euro  (+0,10 euro)
  • Grupa 150M (kierowcy ciągników z naczepami) 10,39 euro(bez zmian)
  • Przewóz osób – bez zmian
 • Holandia
  • od 01.01.2021 r. 9,72 euro (+0,02 euro)

Płaca minimalnaw Danii – szczegóły rozliczania od 01.01.2021.

W 2020 r. duński parlament przyjął ustawę o wynagrodzeniach dla kierowców, która będzie obowiązywać w 2021 r. Zgodnie z nowym prawem, przewoźnik drogowy realizujący określone przewozy, będzie zobowiązany do wypłaty płacy minimalnej dla kierowców na warunkach obowiązujących w Danii.

Ze względu na krótki czas na dostosowanie się przedsiębiorców do nowych wymogów opublikowany został oficjalny komunikat o 3- miesięcznym okresie przejściowym (od 01.01.2021 do 31.03.2021), w którym służby mają pouczać zamiast stosowania kar fstyr.dk.

Najważniejsze informacje dotyczące szczegołów rozliczania płacy minimalnej w Danii:

I. Data obowiązywania: 01.01.2021

II. Dotyczy:

 • kabotażu w przewozie rzeczy (tylko pojazdami pow. 3,5 tony)
 • transportu kombinowanego
 • kabotażu w przewozie osób

III. Stawki godzinowe:

 • kabotaż i transport kombinowany w przewozie rzeczy 163,50 DKK (czyli około 99 zł za godzinę pracy)
 • kabotaż w przewozie osób 163,30 DKK
 • przewozy turystyczne 168,60 DKK
  Zapowiedziano już pierwszą korektę w/w stawek na marzec 2021.

IV. Obowiązki przedsiębiorcy:

 • Zgłoszenie każdej operacji kabotażowej/transportu kombinowanego w formularzu ‚Register for Foreign Transport Driving in Denmark’ dostępnym na stronie: virk.dk . Formularz dostępny jest w języku duńskim oraz angielskim. Każdą operację kabotażową należy zgłosić osobno (jednorazowe zgłoszenie max. na 7 dni). System pobiera  dane o firmie na podstawie numeru NIP z europejskiego systemu VIES.
 • Informacje niezbędne do podania podczas zgłoszenia: dane firmy (nazwa, adres, dane kontaktowe), informacje o rodzaju transportu, numer rejestracyjny, okres zgłoszenia, dane kierowców. Umożliwiono modyfikację zgłoszeń.
 • Obowiązek udokumentowania pracy i płacy (ewidencja, odcinki wypłat, dokumenty przewozowe). Dokumentacja może być przedstawiana w j. duńskim lub angielskim wraz z możliwością przedstawienia oryginałów w j. oryginalnym. Może być udostępniana elektronicznie, w rozsądnym czasie po zatrzymaniu pojazdu (nie może to jednak prowadzić do znacznego opóźnienia kontroli).

V. Dokumenty w pojeździe:

 • zgłoszenie – przykład:

registraction Demnamrk

 • umowa o pracę
 • dokumentacja pracy i płacy (Może zostać dostarczona w rozsądnym terminie. Kierowca może skontaktować się z pracodawcą podczas kontroli celem uzyskania brakującej dokumentacji. Czynności te jednak nie mogą powodować znacznego opóźnienia w przeprowadzeniu kontroli.)

Wszystkie dokumenty mogą być w wersji elektronicznej. Dopuszczalne języki: duński lub angielski.

Wymogi stosowane przez Danię nie są zaskoczeniem dla firm transportowych, podobne są stosowane od kilku lat w innych krajach. Uciążliwe może być każdorazowe zgłaszanie kierowców. Rozliczenie będzie się odbywało na podobnych zasadach jak w przypadku Holandii czy Włoch, z tą różnicą, że ew. dopłaty będą wyższe ze względu na bardzo wysoką stawkę godzinową wynoszącą niemalże 100 zł. Wszystkie szczegółowe informacje wraz z instrukcja zgłoszenia dostępne będą dla firm korzystających z usługi Wsparcia lub rozliczanych przez OCRK w aktualizowanej tabeli zagranicznych płac minimalnych razem z informacjami dla wszystkich innych krajów.

Kwarantanna narodowa – wyłączenia dla kierowców

Zostało już opublikowane nowe rozporządzenie zawierające kolejne obostrzenia przewidziane na okres od 28 grudnia do 17 stycznia w związku z pandemią COVID-19. Rozporządzenie wprowadza m. in. obowiązkową kwarantannę dla wjeżdżających do Polski transportem zorganizowanym (również z krajów UE). Wprowadzone zostały jednak wyjątki dla kierowców – takie same jak do tej pory w przypadku powrotu z krajów spoza UE do Polski.

Obowiązek kwarantanny po przekroczeniu granicy nie dotyczy (w odniesieniu do kierowców):

 • kierowców wykonujących przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego
 • kierowców wykonujących przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego powracających z zagranicy albo przejeżdżających przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tranzytem innymi środkami transportu niż pojazd, którym jest wykonywany transport drogowy:
  • w celu odbioru odpoczynku, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 561/2006 ,
  • po odebraniu za granicą odpoczynku, oraz po przerwie w świadczeniu pracy w okolicznościach wskazanych w art. 31 ust. 1 ustawy o czasie pracy kierowców
 • kierowców wykonujących przewóz drogowy pojazdami samochodowymi lub zespołami pojazdów o DMC nieprzekraczającej 3,5 tony w transporcie drogowym rzeczy oraz niezarobkowym przewozie drogowym rzeczy;
 • kierowców wykonujących przewóz drogowy pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą w zarobkowym międzynarodowym transporcie drogowym osób.

Kolejnym elementem jest ograniczenie przemieszczania się osób na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 31 grudnia 2020 r. od godz. 19.00 do dnia 1 stycznia 2021 r. do godz. 6.00. Warto podkreślić, że to ograniczenie nie dotyczy wykonywania czynności służbowych lub zawodowych lub wykonywania działalności gospodarczej. Kierowcy mogą więc w tym okresie wykonywać swoją pracę.

Szczegółowe informacje można znaleźć w rozporządzeniu z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii w dzienniku ustaw.

O dokumentach potrzebnych do potwierdzenia faktu wykonywania transportu można przeczytać na stornie Ministerstwa Infrastruktury.

COVID 19-Francja zamyka granice z Wielką Brytanią

Od północy z niedzieli na poniedziałek (20-21.12.2020r.) władze Francji wprowadziły 48-godzinny zakaz wjazdu dla osób przybywających z Wielkiej Brytanii, zakaz wjazdu dotyczy także przewoźników towarowych.

Decyzja związana jest z wykryciem w Wielkiej Brytanii przypadków nowej mutacji korona wirusa. Jak poinformował premier Francji zakaz obejmie promy, samoloty, pociągi i samochody. Ruch towarowy dozwolony jest tylko bez nadzoru kierowcy, co w praktyce oznacza, że trasę do Francji można wysłać same naczepy. W przypadku rejsów do Wielkiej Brytanii na pokład wpuszcza się obywateli brytyjskich oraz samochody ciężarowe, jednak odradza realizowanie jakichkolwiek tras w tamtym kierunku, ze względu na możliwe problemy z powrotem.

Dalsze decyzje w sprawie zamknięcia granic z Wielką Brytania mają być podejmowane na spotkaniu przedstawicieli krajów unijnych.

Sytuacja na innych przejściach granicznych: 

Władze Belgii podjęły decyzję o czasowym zakazie wjazdu osób z terenu Wielkiej Brytanii w dniu 21 grudnia br. Zakaz podróży z Wielkiej Brytanii do Belgii w dniu 21 grudnia dotyczy wszystkich pasażerów poruszających się – drogą lotniczą, kolejową i morską – bez względu na cel podróży. Zakaz odnosi się do podróżnych, którzy przyjeżdżają do Belgii oraz do osób przemieszczających się tranzytem przez Belgię.  Zamknięcie granic potrwa dobę od 0:00 (nocy z niedzieli na poniedziałek do 24:00 (nocy z poniedziałku na wtorek). Zakaz nie obejmuje transportu towarów.

Administracja Królestwa Niderlandów zadecydowała z dn. 20.12.2020 r. o odmowie dostępu pasażerom korzystającym z przepraw promowych z Wielkiej BrytaniiZakaz obowiązuje do 1.01.2021r.. Na chwilę obecną promy nadal mogą przewozić ciężarówki wraz z kierowcami.

Źródło: