Zaświadczenie przy wjeździe do Francji – aktualizacja.

Wedle informacji opublikowanych na oficjalnej stronie francuskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych od dnia 25.05.2020r. przy wjeździe na teren Francji niezbędne jest przedstawienie nowego oświadczenia o celu podróży. Wjeżdżający na teren Francji zobowiązani są do wypełnienia i zabrania ze sobą Międzynarodowego Certyfikat Podróży do Francji Terytorialnej oraz oświadczenia potwierdzającego brak objawów zakażenia COVID-19. Komplet tych dokumentów wymagany będzie do okazania podczas ewentualnej kontroli.

Jako powód przekroczenia granicy w przypadku kierowców firm transportowych zaznaczamy opcję:

[ ] Ressortissant étranger qui assure le transport international de marchandises;

Jak poniżej:

Międzynarodowy Certyfikat Podróży do Francji Terytorialnej oraz Oświadczenie potwierdzające, brak objawów zakażenia COVID-19 znajdują się pod poniżej:

Wersja FR:

LINK

Wersja PL:

LINK

Źródło:

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage

Zniesienie obowiązku posiadania zaświadczenia do wjazdu na teren Włoch

Zgodnie z treścią Dekretu z dnia 17 maja 2020r. wprowadzającego Włochy w kolejną fazę odmrażania gospodarki, kierowcy chcący wjechać na teren Włoch, nie muszą zgłaszać tego faktu ani wypełniać formularza.

W dekrecie zostały również przedstawione wytyczne dla transportu i logistyki dotyczące zapobiegania zakażeniu Covid-19, które w głównej mierze powielają dotychczasowe zasady bezpieczeństwa:

  1. Kierowca powinien być wyposażony w maskę oraz rękawiczki. Jeśli to możliwe, kierowcy środków transportu muszą pozostać w swoich pojazdach, jeśli nie posiadają rękawiczek i masek.
  2. Pojazd może uzyskać dostęp do miejsca załadunku / rozładunku, nawet jeśli kierowca nie posiada środków ochrony osobistej, pod warunkiem, że nie wysiądzie z pojazdu. Jeżeli kierowca zobowiązany jest wysiąść z pojazdu należy zachować dystans jednego metra od innych osób.
  3. W miejscach załadunku / rozładunku należy zadbać o to, aby niezbędne czynności przygotowawcze w celu załadunku / rozładunku towarów oraz przyjęcia / dostarczenia dokumentów odbywały się w sposób, który nie przewiduje bezpośrednich kontaktów. Jeśli jest to niemożliwe należy zachować odstęp jednego metra.
  4. Firmy nie mogą umożliwiać osobom postronnym wejścia do zajmowanych pomieszczeń, z wyjątkiem skorzystania z wydzielonych toalet, które powinny być utrzymywane w należytym stanie i zaopatrzone w środki do dezynfekcji rąk.
[ mat. prasowe Kancelaria Transportowa ITD-PIP ]

 

Pakiet Mobilności 2020 – oficjalne zatwierdzony przez Radę UE

7 kwietnia 2020 roku, Rada Unie Europejskiej przegłosowała Pakiet mobilności pomimo sytuacji z COVID-19 i sprzeciwu wielu Państw.

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podczas drugiej wideokonferencji ministrów transportu UE, która odbyła się 29 kwietnia zaapelował o wstrzymanie prac nad przepisami Pakietu Mobilności I do czasu zakończenia pandemii i dokonania ponownej oceny sytuacji i zawartych w nim rozwiązań. Jego przyjęcie w obecnym kształcie nie jest bowiem uzasadnione w kontekście kryzysu.Podobny apel wystosowało Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych oraz stowarzyszenie Transport i Logistyka Polska.

Komisja TRAN, która 28 kwietnia debatowała nad Pakietem Mobilności jest za jak najszybszym przyjęciem Pakietu Mobilności bez poprawek.Całkowicie odmienne stanowisko prezentowali polscy europosłowie wraz z europarlamentarzystami z krajów podobnie myślących m.in. z Bułgarii, Rumunii, Węgier czy Malty.

Polscy europosłowie wraz z europarlamentarzystami z krajów mających ten sam pogląd zapowiedzieli złożenie poprawek do Pakietu Mobilności. Mieli na to czas do 12 maja.

Głosowanie w komisji wiodącej zaplanowano na 8 czerwca, natomiast na Sesji Plenarnej na początku lipca. Jeśli Parlament nie przyjmie żadnych poprawek oznaczać to będzie zakończenie procesu legislacyjnego.

Zmiany obejmą trzy główne grupy przepisów (na mocy obecnego kształtu pakietu):

  • Wymagań dotyczących dziennego i tygodniowego czasu jazdy, przerw oraz dziennych i tygodniowych okresów odpoczynków,
    w tym także regulacje dotyczące tachografów.
  • Delegowania pracowników w sektorze transportu drogowego i kontroli drogowych.
  • Warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i dostępu do międzynarodowego rynku przewozów drogowych.

 

Źródła: https://logistyka.rp.pl https://e-logistyczny.pl

 

Zaświadczenie niezbędne do wjazdu na teren Włoch – obowiązuje od 4 maja

Od 4 maja 2020, kierowcy chcący wjechać na teren Włoch, mają obowiązek zgłosić ten fakt do odpowiedniej jednostki ASL/ USSL (zgodnej z miejscem przekroczenia granicy), wysyłając oświadczenie drogą elektroniczną (wiadomość mailowa).

Przepisy zostały przedłużone do 17 maja 2020 r.

WAŻNE:
Formularz musi być wypełniony w języku włoskim.

Kierowca może przebywać na terenie Włoch nie dłużej niż 72 godziny.Czas ten może zostać przedłużony na kolejne 48 godzin w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach. Przedłużając okres przebywania na terenie Włoch o kolejne 48 godzin należy wypełnić kolejne oświadczenie i wysłać je do tego samego ASL/USSL.

W przypadku tranzytu termin ten wynosi 24 godziny, który może zostać przedłużony o kolejne 12 godzin.

Obowiązkiem kierowcy jest posiadanie przy sobie wypełnionego oświadczenia.

LINK DO DEKLARACJI:
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/documentazione/2020-05/4%20MAG%20MODELLO%20DICHIARAZIONE%20CONDUCENTI%20EDITABILE.pdf

Poniżej znajdują się adresy mailowe ASL/ USSL dla najpopularniejszych przejść granicznych.

Bolzano: coronavirus@sabes.it

Tarvisio: sorveglianzamalattieinfettive@asufc.sanita.fvg.it

Trieste: profilassi.dip@asugi.sanita.fvg.it

Link do strony z pozostałymi adresami jednostek ASL/USSL:

https://www.confetra.com/wp-content/uploads/circ125-2020.pdf