Płaca minimalnaw Danii – szczegóły rozliczania od 01.01.2021.

W 2020 r. duński parlament przyjął ustawę o wynagrodzeniach dla kierowców, która będzie obowiązywać w 2021 r. Zgodnie z nowym prawem, przewoźnik drogowy realizujący określone przewozy, będzie zobowiązany do wypłaty płacy minimalnej dla kierowców na warunkach obowiązujących w Danii.

Ze względu na krótki czas na dostosowanie się przedsiębiorców do nowych wymogów opublikowany został oficjalny komunikat o 3- miesięcznym okresie przejściowym (od 01.01.2021 do 31.03.2021), w którym służby mają pouczać zamiast stosowania kar fstyr.dk.

Najważniejsze informacje dotyczące szczegołów rozliczania płacy minimalnej w Danii:

I. Data obowiązywania: 01.01.2021

II. Dotyczy:

 • kabotażu w przewozie rzeczy (tylko pojazdami pow. 3,5 tony)
 • transportu kombinowanego
 • kabotażu w przewozie osób

III. Stawki godzinowe:

 • kabotaż i transport kombinowany w przewozie rzeczy 163,50 DKK (czyli około 99 zł za godzinę pracy)
 • kabotaż w przewozie osób 163,30 DKK
 • przewozy turystyczne 168,60 DKK
  Zapowiedziano już pierwszą korektę w/w stawek na marzec 2021.

IV. Obowiązki przedsiębiorcy:

 • Zgłoszenie każdej operacji kabotażowej/transportu kombinowanego w formularzu ‚Register for Foreign Transport Driving in Denmark’ dostępnym na stronie: virk.dk . Formularz dostępny jest w języku duńskim oraz angielskim. Każdą operację kabotażową należy zgłosić osobno (jednorazowe zgłoszenie max. na 7 dni). System pobiera  dane o firmie na podstawie numeru NIP z europejskiego systemu VIES.
 • Informacje niezbędne do podania podczas zgłoszenia: dane firmy (nazwa, adres, dane kontaktowe), informacje o rodzaju transportu, numer rejestracyjny, okres zgłoszenia, dane kierowców. Umożliwiono modyfikację zgłoszeń.
 • Obowiązek udokumentowania pracy i płacy (ewidencja, odcinki wypłat, dokumenty przewozowe). Dokumentacja może być przedstawiana w j. duńskim lub angielskim wraz z możliwością przedstawienia oryginałów w j. oryginalnym. Może być udostępniana elektronicznie, w rozsądnym czasie po zatrzymaniu pojazdu (nie może to jednak prowadzić do znacznego opóźnienia kontroli).

V. Dokumenty w pojeździe:

 • zgłoszenie – przykład:

registraction Demnamrk

 • umowa o pracę
 • dokumentacja pracy i płacy (Może zostać dostarczona w rozsądnym terminie. Kierowca może skontaktować się z pracodawcą podczas kontroli celem uzyskania brakującej dokumentacji. Czynności te jednak nie mogą powodować znacznego opóźnienia w przeprowadzeniu kontroli.)

Wszystkie dokumenty mogą być w wersji elektronicznej. Dopuszczalne języki: duński lub angielski.

Wymogi stosowane przez Danię nie są zaskoczeniem dla firm transportowych, podobne są stosowane od kilku lat w innych krajach. Uciążliwe może być każdorazowe zgłaszanie kierowców. Rozliczenie będzie się odbywało na podobnych zasadach jak w przypadku Holandii czy Włoch, z tą różnicą, że ew. dopłaty będą wyższe ze względu na bardzo wysoką stawkę godzinową wynoszącą niemalże 100 zł. Wszystkie szczegółowe informacje wraz z instrukcja zgłoszenia dostępne będą dla firm korzystających z usługi Wsparcia lub rozliczanych przez OCRK w aktualizowanej tabeli zagranicznych płac minimalnych razem z informacjami dla wszystkich innych krajów.