Obowiązek dokonania rejestracji przed wjazdem do Wielkiej Brytanii – COVID19

Od 08.06.2020r. osoby podróżujące do Wielkiej Brytanii zobligowane są do odbycia 14-to dniowej kwarantanny. Kierowcy wykonujący międzynarodowy transport rzeczy są zwolnieni z obowiązku odbycia przymusowej izolacji, jednak podczas przekraczania granicy mają oni obowiązek okazania dokumentu świadczącego o wykonywanych przez nich obowiązkach służbowych, takich jak np. :

  • wypis z licencji międzynarodowej,
  • listy przewozowe.

Przed wjazdem do Wielkiej Brytanii obowiązkowe jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego. W zgłoszeniu pracownik musi podać swoje dane takie jak:

  • nr telefonu,
  • adres e-mail,
  • dane osoby do kontaktu w sytuacjach awaryjnych,
  • numer paszportu,
  • miejsce przekraczania granicy,
  • miejsce w którym będzie przebywał na terenie GB.

Zgłoszenie można wykonać nie wcześniej niż na 48h przed planowanym wjazdem do Wielkiej Brytanii.

Link do formularza zgłoszeniowego: https://visas-immigration.service.gov.uk/public-health-passenger-locator-form

UWAGA:

W przypadku kontroli należy okazać wypełniony formularz (forma papierowa lub elektroniczna).
Służby brytyjskie ostrzegają o możliwości odmowy wjazdu na teren Wielkiej Brytanii.

 

Źródło:
https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk