COVID19 – aktualizacja wymaganych dokumentów oraz ograniczeń dla transportu w Europie – aktualizacja 19.11.2020

W związku z sytuacją związaną z COVID-19 pojawiły się nowe ograniczenia związane z przemieszczaniem się, w tym nowe wymogi dotyczące m.in obowiązku kwarantanny, wykonania testów czy posiadania odpowiednio wypełnionego formularza. Zbiór najważniejszych informacji dotyczących sektora transportowego zamieszczamy poniżej:

FRANCJA

Od 30 października 2020 r. na terenie całej Francji obwiązują nowe ograniczenia związane z epidemią, obejmujące ograniczenia w opuszczaniu miejsca zamieszkania i podróżowaniu.
Podróżni z Unii Europejskiej oraz Schengen nie mają obowiązku odbycia kwarantanny, czy posiadania negatywnego wyniku testu na obecność SARS-CoV-2.

W przypadku wykonywania transportów na terenie całej Francji w dalszym ciągu konieczne jest okazywanie zaświadczeń dokumentujących wykonywanie podróży służbowej:

Kierowcy zatrudnieni:

Oświadczenie do wypełnienia przez pracodawcę, w j. francuskim, do pobrania na stronie:
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement 
Należy kliknąć w ikonę z formatem (do wyboru PDF, DOCX oraz  TXT ) w którym chcemy pobrać dokument:

Oprócz tego uzasadnienia podróży służbowej kierowca nie musi w pojeździe posiadać innych zaświadczeń w związku z COVID-19.

Kierowcy zatrudnieni:

  • Oświadczenie do wypełnienia przez pracodawcę, w j. francuskim, do pobrania w formatach PDF oraz DOC:

https://www.interieur.gouv.fr/content/download/124637/998273/file/16-10-2020-justificatif-de-deplacement-professionnel.pdf?at_medium=display&at_campaign=324
https://www.interieur.gouv.fr/content/download/124636/998268/file/16-10-2020-justificatif-de-deplacement-professionnel.docx?at_medium=display&at_campaign=324
Oprócz tego uzasadnienia podróży służbowej kierowca nie musi w pojeździe posiadać innych zaświadczeń w związku z COVID-19.

Kierowcy prowadzący działalność na własny rachunek:

– konieczność posiadania tzw. wyjątkowego świadectwa podróży 

LINK do wypełnienia on-line: https://media.interieur.gouv.fr/attestation-couvre-feu-covid-19/
LINK do druku w jezyku angielskim: https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement

Kierowca zaznacza pierwszą pozycje na liście:

UWAGA!
W przypadku poruszania się w wspomnianych regionach w godzinach policyjnych bez zaświadczenia kierowcy narażają się na mandat od 135 euro, do aż 3750 euro w przypadku trzykrotnego naruszenia w/w obowiązku.

Oficjalne Źródło: https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement-couvre-feu

NIEMCY

Od 17.10.2020 obowiązują :

ŁOTWA

Od 12.10.2020 obowiązują:

  • każdorazowo przed wjazdem na teren Łotwy należy wypełnić on-line odpowiedni formularz (nawet w przypadku tranzytu). LINK: https://www.covidpass.lv/en/ .Formularz jest dostępny m. in. w j. angielskim, po jego wypełnieniu otrzymuje się kod QR, który należy okazać na granicy. Formularz powinien zostać wypełniony nie wcześniej niż 48 godzin przed wjazdem,
  • poza obowiązkowym wypełnieniem formularza przez każdą osobę wjeżdżającą na terytorium Łotwy osoby wjeżdżające z Polski podlegają obowiązkowej 14- dniowej samoizolacji. Ten obowiązek samoizolacji nie dotyczy jednak pracowników transportu.

Więcej informacji znajduje się na stronie: https://www.gov.pl/web/lotwa/lotwa-zasady-wjazdu-i-tranzytu

BELGIA

W całym kraju wprowadzona została godzina policyjna pomiędzy godziną 00:00, a 05:00 rano. W tych godzinach każda poruszająca się osoba powinna udowodnić dlaczego porusza się po ulicach. Nie ma obowiązku formalnego posiadania odpowiedniego zaświadczenia, ale taki dokument ułatwia udowodnienie potrzeby i możliwości poruszania się. Przykładowy wzór oświadczenia jest do pobrania LINK. W przypadku zamiaru pobytu na terytorium Belgii dłużej niż 48 godzin wymagane jest złożenie oświadczenia.

LINK: https://travel.info-coronavirus.be/.

Jednorazowy braku wymaganego oświadczenia zagrożony jest grzywną w wysokości 250 euro.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://febetra.be/fr/belgique/ oraz https://www.gov.pl/web/dyplomacja/belgia.

WŁOCHY

Wprowadzone zostały obostrzenia związane z testami oraz kwarantanną w zależności od kategorii Państwa w którym się przebywało w trakcie ostatnich 14 dni.

Kierowcy wjeżdżający do Włoch z krajów innych niż wymienione w grupie F zwolnieni są z kwarantanny oraz obowiązkowych testów pod warunkiem, że nie występują żadne objawy COVID-19.

Grupa F – Armenia, Bahrajn, Bangladesz, Bośnia i Hercegowina, Brazylia, Chile, Kuwejt, Macedonia Północna, Mołdawia, Oman, Panama, Peru, Republika Dominikan

Należy przy tym mieć przy sobie wydrukowane, wypełnione i podpisane oświadczenie, którego wzór wraz z tłumaczeniem  dostępny jest pod linkiem: LINK

Dodatkowo w 3 regionach została wprowadzona godzina policyjna:

  • Kampanii – od 20 października, między 23:00 a 5:00;
  • Lombardii – od 22 października do 13 listopada, między 23:00 a 5:00;
  • Lacjum – od 23 października do 22 listopada, między 24:00 a 5:00.

We wskazanych godzinach dozwolone jest przemieszczanie się jedynie z uzasadnionych powodów związanych z wykonywaną pracą, w sytuacji wyższej konieczności oraz w nagłych przypadkach, związanych np. ze stanem zdrowia. Ponadto dozwolony jest powrót do swojego miejsca zamieszkania/ pobytu.

Więcej informacji oraz pozostałe kategorie Państw na stronach:

HISZPANIA

Podczas wjazdu na teren Hiszpanii nie powinniśmy liczyć się z utrudnieniami jednak, zgodnie z Dekretem królewski 926/2020 z 25 października ogłaszającym stan alarmowy w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się infekcji wywołanych przez SARS-CoV-2 na terenie Hiszpanii wprowadzono godzinę policyjną, jednak z zakazu zwolnione są następujące przypadki:

Artykuł 5. Ograniczenie swobody przemieszczania się ludzi w nocy.

  1. W okresie od 23:00 do 6:00 ludzie mogą poruszać się po drogach lub przestrzeniach użyteczności publicznej jedynie w celu wykonywania następujących czynności:

a) Nabycie leków, produktów zdrowotnych i innych niezbędnych towarów.
b) Pomoc dla ośrodków zdrowia, usług i zakładów.
c) Pomoc ośrodkom weterynaryjnym z pilnych powodów.
d) Zgodnie z obowiązkami zawodowymi, zawodowymi, biznesowymi, instytucjonalnymi lub prawnymi.
e) Powrót do miejsca zwykłego pobytu po wykonaniu niektórych czynności przewidzianych w niniejszym punkcie.
f) Pomoc i opieka dla osób starszych, małoletnich, osób na utrzymaniu, osób niepełnosprawnych lub szczególnie wrażliwych.
g) Z powodu siły wyższej lub sytuacji w potrzebie.
h) Każda inna działalność o podobnym charakterze, należycie akredytowana.
i) Uzupełnianie paliwa na stacjach benzynowych lub serwisowych, jeżeli jest to niezbędne do wykonania czynności określonych w poprzednich ustępach.

W chwili obecnej nie ma informacji o konieczności okazania szczególnego oświadczenia w przypadku wykonywania transportu międzynarodowego, dlatego polecamy aby w przypadku kontroli okazywać podstawowe dokumenty przewozowe.

Źródło: https://www.mitma.gob.es/ministerio/covid-19

CZECHY

Od 9.11. podróżni z Polski co do zasady nie będą mogli wjechać na terytorium Czech. System oznakowania państw europejskich pod kątem bezpieczeństwa podróżowania tzw. „Semafor” umieścił Polskę na liście krajów wysokiego ryzyka zachorowania na koronawirusa. Osoby których wjazd na terytorium Czech z różnych powodów jest możliwy, muszą przy pobycie trwającym powyżej 12h na terenie tego kraju wypełnić formularz lokalizacyjny oraz wykonać test na Covid 19.

Kierowcy międzynarodowi nadal pozostają w grupie osób zwolnionych z obowiązku wypełniania formularza lokalizacyjnego i testowania na COVID 19, jednak konieczne jest posiadanie przy sobie certyfikatu dla personelu transportu międzynarodowego.

Wzór formularza dla pracownika transportu międzynarodowego: https://www.mvcr.cz/clanek/vzory-potvrzeni-pro-vstup-na-uzemi-cr.aspx

Źródło: https://www.mvcr.cz/clanek/vzory-potvrzeni-pro-vstup-na-uzemi-cr.aspx

https://www.gov.pl/web/czechy/stan-wyjatkowy-w-republice-czeskiej-zasady-podrozowania

PORTUGALIA

W związku ze zwiększającą się ilością zachorowań na terenie Portugalii od dnia 30.10.2020r. do 03.11.2020r. (do 06:00 rano) portugalski rząd zdecydował o zakazie przemieszczania się osób między gminami na terytorium całego kraju. W przypadku kierowców wykonujących transport rzeczy, poruszanie się po terenie Portugalii jest dozwolone, jednak Kierowcy zawodowi powinni posiadać oświadczenie w języku portugalskim wydane przez pracodawcę, potwierdzające wykonywanie przez nich czynności zawodowych.

Należy przy tym mieć przy sobie wydrukowane, wypełnione i podpisane oświadczenie, którego wzór wraz z tłumaczeniem  dostępny jest pod linkiem: LINK

Źródło: ZMPD

SŁOWACJA

Zgodnie z informacjami z Biura Policji Granicznej i Zagranicznej Republiki Słowackiej oraz na podstawie §4 ust.1 pkt 1 i 2 Zarządzenia Urzędu Zdrowia Publicznego Republiki Słowackiej (w załączniku) kierowcy zawodowi w transporcie międzynarodowym rzeczy i osób (w tranzycie lub realizujący transport do i ze Słowacjisą zwolnieni z obowiązku posiadania zaświadczenia o negatywnym wyniku testu RT-PCR na COVID-19Jednakże są zobowiązani do przestrzegania wszystkich środków epidemiologicznych zarządzonych przez Urząd Zdrowia Publicznego Republiki Słowackiej (rękawiczki, dystans, zakrycie twarzy, dezynfekcja).

Dodatkowo, zgodnie z ww. słowackim rozporządzeniem kierowcy zawodowi przekraczający granicę Republiki Słowackiej innymi środkami transportu w celu przemieszczenia się do miejsca wykonywania swojej działalności lub powrotu do domu, także nie będą musieli posiadać testów na COVID-19, jednakże będą musieli okazać certyfikat dla pracowników w transporcie drogowym zgodny z załącznikiem 3 Komunikatu KE sprawie wdrożenia uprzywilejowanych korytarzy w kontekście wytycznych dotyczących środków zarządzania granicami w celu ochrony zdrowia i zapewnienia dostępności towarów i usług podstawowych, dostępnym w pierwszych akapitach informacji o aktualnych ograniczenia w związku z COVID 19.

Zgodnie z informacją otrzymaną z Urzędu Zdrowia Publicznego Republiki Słowackiej od dnia 9 listopada br. kierowcy zawodowi nadal są zwolnieni z obowiązku posiadania zaświadczenia o negatywnym wyniku testu RT-PCR na COVID-1 przy wjeździe do Republiki Słowackiej, jednak pod warunkiem opuszczenia terytorium tego kraju w nieprzekraczalnym czasie 48 godzin od momentu wjazdu.

Źródło: TLP

https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/vstup-cudzincov-na-uzemie-sr-pocas-mimoriadnej-situacie

WIELKA BRYTANIA

Wielka Brytania od 05.11.2020r. powtórnie wprowadza obowiązek 14 dniowe izolacji po przybyciu do UK, wiąże się to również z koniecznością dokonania rejestracji osoby wjeżdżającej. Z obowiązku odbycia kwarantanny podobnie jak przy pierwszym lock-downie zwolnieni są kierowcy wykonujący przewóz osób lub rzeczy, jednak konieczne będzie dokonanie rejestracji on- line. Podczas przekraczania granicy zobowiązani są do okazania dokumentu świadczącego o wykonywanych przez nich obowiązkach służbowych, takich jak np. :

  • wypis z licencji międzynarodowej
  • listy przewozowe

przed wjazdem do Wielkiej Brytanii konieczne jest także dokonanie odpowiedniego zgłoszenia w którym pracownik lub osoba wykonująca to w jego imieniu musi podać dane kierowcy m. in.: adres e-mail, nr telefonu, dane osoby do kontaktu w sytuacjach awaryjnych, numer paszportu, miejsce przekraczania granicy oraz miejsce w którym będzie przebywał na terenie GB. Zgłoszenie można wykonać nie wcześniej niż na 48h przed planowanym wjazdem do Wielkiej Brytanii. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod adresem: https://visas-immigration.service.gov.uk/public-health-passenger-locator-form

Źródło:

https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-travellers-exempt-from-uk-border-rules/coronavirus-covid-19-travellers-exempt-from-uk-border-rules

Wjazd z do UK z Danii

Zjednoczone Królestwo zaktualizowało zasady wjazdu na terytorium kraju. Kierowcy pracujący w transporcie międzynarodowym niebędący rezydentami UK, którzy podróżowali z lub przez Danię w ciągu ostatnich 14 dni są obecnie objęci zakazem wjazdu do Zjednoczonego Królestwa. Natomiast brytyjscy kierowcy przybywający z Danii są zobowiązani do samoizolacji przy wjeździe do UK.

Jak informują władze brytyjskie posunięcie to nastąpiło po ujawnieniu dalszych informacji od organów ds. zdrowia w Danii, które zgłosiły powszechne wybuchy zakażeń koronawirusem na fermach norek, a wariant szczepu wirusa rozprzestrzenił się na niektóre lokalne społeczności. Obywatele Wielkiej Brytanii i mieszkańcy powracający z Danii będą zobowiązani do okazania kompletnego formularza lokalizacyjnego pasażera po przybyciu do Wielkiej Brytanii . Ma to kluczowe znaczenie dla możliwości śledzenia wirusa w przypadku lokalnych epidemii.

Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem rządu brytyjskiego: https://www.gov.uk/government/news/measures-to-protect-england-from-new-covid-19-strain-extended.

AUSTRIA

Zgodnie z informacjami o wprowadzeniu od 17.11.2020r. w na terenie Austrii drugiego Lockdawn’u, przypominamy, że wjazd na teren tego kraju możliwy jest bez ograniczeń związanych z zagrożeniem epidemicznym COVID-19, jeżeli następuje z państw uwzględnionych na liście krajów bezpiecznych (Polska obecnie znajduje się na tej liście). Aktualną klasyfikację poszczególnych krajów wraz ze wszystkimi obostrzeniami można znaleźć na oficjalnej stronie: https://www.gov.pl/web/austria/przyjazd-i-tranzyt-przez-Austrie

W przypadku wykonywania transportu w Austrii istnieją jednak przepisy szczególne, zwalniające z dodatkowych obostrzeń. Wyjaśnione zostało to w oficjalnych pytaniach i odpowiedziach:

9. Czy istnieją szczególne przepisy dotyczące przepływu towarów i towarów?

Tak, całe rozporządzenie dotyczące wjazdu COVID-19 nie ma zastosowania do osób wjeżdżających do kraju (uwaga: nawet jeśli nie pochodzą one z jednego z państw wymienionych w załącznikach A i B), jeżeli wjazdu dokonuje się w celu utrzymania przepływu towarów i osób.

10. Moja firma musi otrzymywać towary z „kraju ryzyka” (załącznik B). Co jest potrzebne do ponownego wjazdu do Austrii?

Całe rozporządzenie dotyczące wjazdu COVID 19 nie ma zastosowania do osób wjeżdżających do Austrii (nawet jeśli pochodzą one z kraju ryzyka wymienionego w załączniku B), jeżeli wjazdu dokonuje się w celu utrzymania transportu towarów. Wprowadzenie jest zatem możliwe bez konieczności przeprowadzania testów lub kwarantanny. W związku z tym, jeżeli podróż służy wyłącznie do przyjęcia i przewiezienia towarów do Austrii, stosuje się ten wyjątek od wymogu przeprowadzenia testu lub kwarantanny. Przepływ towarów musi być udokumentowany za pomocą dokumentów (np. listów przewozowych).

Więcej pytań i odpowiedzi: https://www.wko.at/service/faq-coronavirus-infos.html#heading_reisebeschraenkungen

Źródło: ocrk.pl