Wybierając BRK mają Państwo pewność, że wszystkie czynności jakie wykonamy celem wsparcia Państwa firmy, będą dostosowane do specyfiki Państwa przedsiębiorstwa. Na początek współpracy przeprowadzony zostanie ogólny audyt, który pozwoli nam ocenić zgodność dokumentacji z obowiązującymi przepisami.

Dodatkowo zweryfikujemy dotychczasowe sposoby rozliczania czasu pracy kierowców oraz ustalimy zasady przyszłej współpracy.