W transporcie drogowym występuje szereg ryzyk, przed którymi należy właściwie się chronić. Przewoźnik oprócz standardowych ubezpieczeń OC/AC powinien skorzystać z ubezpieczenia OCP, dzięki któremu zabezpieczy się przed finansowymi skutkami szkód. Należy jednak pamiętać, że OCP chroni towar tylko i wyłącznie od szkód powstałych z winy przewoźnika i nie obejmuje wszystkich ryzyk. Taka forma ubezpieczenia nie zapewnia zatem dostatecznej ochrony podmiotom gospodarczym, których ładunki są przewożone. Ochronie interesów właściciela ładunków służy polisa cargo.