Jako firma z wieloletnim doświadczeniem w branży transportowej specjalizujemy się w szkoleniach dla właścicieli firm, kadry zarządzającej oraz kierowców. Zakres indywidualnie ustalanych szkoleń:

• rozliczanie czasu pracy kierowców
• rozliczanie delegacji oraz płacy minimalnej
• normy czasu pracy kierowców: czas pracy, jazdy, przerw i odpoczynków kierowców w transporcie drogowym
• obowiązków przedsiębiorcy wynikające z Ustawy o Czasie Pracy Kierowców, rozporządzenia nr 561/2006 oraz rozporządzenia nr 165/2014
• obowiązki kierowcy oraz wymagana dokumentacja
• obsługa tachografów
• postępowanie w przypadku naruszeń przepisów określonych w rozporządzeniu 561/2006 oraz Ustawie o Czasie Pracy Kierowców
• obsługa oprogramowania 4TRANS