Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o czasie pracy kierowców (Dz.U. 2012.1155, z późn. zm.) pracodawca jest zobowiązany prowadzić ewidencje czasu pracy dla osób, które zatrudnia na podstawie stosunku pracy bądź osobiście wykonują przewozy drogowe na jego rzecz w oparciu o inne umowy.

Na Państwa potrzeby optymalizujemy umowy zatrudnienia pracowników a także pomagamy wdrożyć szereg odpowiednich zapisów w dokumentacji aby prowadzone przez nas rozliczenia przynosiły Państwu korzyść finansową zapewniając przy tym bezpieczeństwo. Unikniemy w ten sposób błędnie naliczanych nadgodzin a także dodatków.

czas-pracy

W zakres tej usługi wchodzi również sprawdzenie nieobecności, nieusprawiedliwionych przestojów w czasie prowadzenia pojazdu oraz uzupełnienie odpowiednich wniosków urlopowych, wyznaczenie dni wolnych, dopasowanie składników wynagrodzenia podstawowego.

W ramach usługi otrzymacie Państwo comiesięczne zestawienia wynagrodzeń dla każdego kierowcy.