Z doświadczenia wiemy, że rozliczanie delegacji stanowi dla wielu firm niemały problem. Wiele niespójnych publikacji, wyroków sądowych a także odmienna praktyka firm zajmujących się rozliczaniem delegacji nie ułatwia zadania firmom transportowym.

Przypadki wielu firm pokazują , że każda nieprawidłowość może nieść ze sobą konsekwencje dla Państwa firmy. Błędnie rozliczone delegacje mogą stanowić podstawę do kierowania przez kierowców pozwów przeciwko pracodawcy. Z kolei zawyżone koszty związane ze zwrotem należności z tytułu podróży służbowych to najczęstszy problem w przypadku kontroli prowadzonej przez Urząd Skarbowy czy też ZUS.

delegacje

Wykorzystując nasze doświadczenie, przygotujemy dla Państwa rozliczenia delegacji zgodne z obowiązującymi przepisami, optymalizując przy tym wysokie koszty związane ze zwrotem należności z tytułu podróży służbowej. Do każdego rozliczenia udostępnimy Państwu czytelne raporty takie jak: polecenie wyjazdu, szczegółowe rozliczenie delegacji, zbiorcze rozliczenia z dziennego okresu.