Pracownicy zatrudnieni w transporcie na stanowisku kierowcy, podlegają pod szereg przepisów regulowanych przez UE oraz przepisy wewnętrzne krajów wspólnotowych. Pracownik ten musi przestrzegać wiele zasad wynikających z tych przepisów. Również pracodawca zobowiązany jest do stosowania się do wszystkich wymogów, o których warto wiedzieć w przypadku prowadzenia przedsiębiorstwa transportowego. Brak odpowiedniej dokumentacji a także rozliczeń czasu pracy kierowcy może być powodem ogromnych problemów związanych z kontrolą przedsiębiorstwa czy też powództwem ze strony kierowcy.

BRK pomaga stworzyć odpowiednią dokumentację dostosowaną do aktualnego stanu prawnego oraz specyfiki Państwa przedsiębiorstwa.

Do każdego rozliczenia udostępnimy Państwu czytelne raporty takie jak: raport naruszeń oraz zaświadczenia o działalności.